Home Meditatie
Meditatie PDF  | Afdrukken |
“Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus
en Dien gekruisigd.” 
(1 Kor. 2: 2)
 
Laat ons Jezus overdenken, zoals Hij het grote werk van onze zaligheid op Zich heeft genomen. De profeet zegt: “Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.” En hiermee komt de apostel overeen: “Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke voor de vreugde die Hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en de schande veracht.” 
 
Overdenk Zijn gevangenneming.
Judas volgde Hem met een schare om zijn Meester te vangen. Zie hoe hij Hem schaamteloos een verraderlijke kus heeft gegeven. Wel Judas, verraadt u de Zoon des mensen met een kus? Hebt u de Heere des levens verkocht aan zulke wrede kooplieden, die zo gretig zijn naar Zijn bloed en Zijn leven? O helaas, op welke prijs hebt u de Heere van alle schepselen gesteld? Op dertig zilveren penningen.
Wat een geringe en sobere prijs is dit voor een Heere van zulke majesteit en heerlijkheid. God werd verkocht voor dertig zilveren penningen, maar de mens kan alleen gekocht worden door het dierbare hartenbloed van de Zoon van God. De helse bende en de verscheurende wolven hebben het onschuldige Lam bestreden. O, hoe onmenselijk hebben zij met Hem gehandeld. Welk een geroep en geschreeuw is over Hem gemaakt. Zij hebben Zijn heilige handen vastgemaakt en die ruwe touwen hard gebonden, zodat zij de huid van Zijn armen hebben gerukt en het bloed daaruit doen voortkomen.
Daarna hebben ze Hem weer teruggebracht over de beek. Zij hebben Hem geleid door de voornaamste straten van Jeruzalem en met grote triomf naar het huis van Annas gebracht.
 
O mijn ziel, overdenk deze handelingen. Overdenk ze zo lang, totdat u enige bewegingen in uw genegenheden gewaar wordt. Of is Hij niet het Voorbeeld van onschuld, de eeuwige Wijsheid, de Heerlijkheid des hemels, de rechte Fontein van alle gelukzaligheid? Hoe komt het dan dat de Onschuld is gegrepen, dat de Wijsheid is bespot, dat de Heere is veracht, dat de Heerlijkheid is gekweld? Dat Hij, Die schoner is dan alle mensenkinderen, is gezalfd met wening, en beroerd met droefheid des harten? Voorwaar, o mijn ziel, als u niet had gezondigd, zou de Zon der gerechtigheid nooit verduisterd zijn.
 
Isaac Ambrosius