Home Informatie
Informatie

Vervoer:

Hebt u geen vervoer om een dienst bij te kunnen wonen, neemt u dan gerust contact op met: L. van de Brink tel. 0342-423544

Collectemunten:

Collectemunten van € 0,60, € 1,00 en € 2,50 zijn maandelijks te verkrijgen tegen contante betaling of bankoverschrijving.

In Barneveld: Elke 1e maandag van de maand van 19.00 - 20.00 uur in een zaal van de Pniëlkerk aan de Rietberglaan 2.

In Kootwijkerbroek: Elke 1e zaterdag van de maand van 10.00 - 11.00 uur in het kantoor van dhr. J.H. van Geresteijn, Essenerweg 45.

Bankrekeningen:

Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Barneveld e.o. is: NL35INGB0666350299, BIC: INGBNL2A

Het bankrekeningnummer van de Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Barneveld e.o. is: NL80INGB0666375194, BIC: INGBNL2A