Home Evangelisatie
Evangelisatie
 
KBC in de kerstvakantie: "Volg de ster!"
 
In de kerstvakantie, op 22, 23 en 24 december hopen we opnieuw een KinderBijbelClub te houden. We gaan dan opnieuw zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, knutselen, spelen en nog meer gezellige dingen doen!
We hopen ook dit keer veel rand- / onkerkelijke kinderen tussen 4 en 12 jaar in aanraking te laten komen met het Kerstevangelie. Helpen jullie mee? Vraag bijv. een onkerkelijk vriendje / vriendinnetje mee!
Vanaf kwart voor 10 zijn de kinderen van harte welkom en om 10 uur beginnen we.
We hopen op gezegende en goede dagen.
Het gebed is hierbij onmisbaar. Wilt u ons in uw gebed gedenken?
 
Een h.gr. namens het KBC-team,
Eléanne ter Maaten