Home 35+ kring
35+ kring

Als 35+ kring komen we ongeveer één keer per maand bij elkaar voor Bijbelstudie en bezinning. We zijn ontstaan vanuit de Jongelidmatenkring toen een aantal van ons zich iets minder jong meer begonnen te voelen. En daarbij de behoefte hadden om juist ook 'gemengd' samen te komen en/of als echtpaar samen naar Bijbelstudie te kunnen gaan. De avonden worden ervaren als 'warm' en verrijkend. En ook als verbindend in het gemeente-zijn.

Daarnaast zijn de avonden laagdrempelig, mede omdat we niet werken met inleidingen. We bereiden ons thuis voor (zoveel als mogelijk), door het betreffende Bijbelgedeelte te lezen, er een verklaring op na te slaan of iets op te zoeken in een ander boek of iets dergelijks. Zo neemt eigenlijk iedereen z'n eigen inzichten en vragen mee vanuit hetgeen hij of zij erover heeft gelezen. We vullen elkaar zo  mooi aan en het geeft regelmatig ook een bredere blik op een bepaald Bijbelgedeelte.

 

In lijn met het thema 'Lijden om Christus' wil' behandelen we dit seizoen diverse Bijbelgedeelten die hierop inhaken. Er wordt gestart met Hebreeën 12, wat gaat over het lijden van Christus. Daarna behandelen we zowel gedeeltes uit het Oude als uit het Nieuwe Testament.